Sosiaalityö yhteiskunnan marginaaleissa- Arja Jokinen, Suvi Raitakari, Johanna Ranta

274 Strony
bookCoverFor

Opis

Ihmisten elämäntilanteiden erilaisuus ja eriarvoisuus ovat aina läsnä yhteiskuntapoliittisissa keskusteluissa.

Marginaalissa eläminen voi tarkoittaa asunnottomuutta, sairastumista, työttömyyttä ja oman paikkansa etsimistä, kun tuntuu, että muut elävät arjessaan normaalia elämää. Tavallisuutta, normaalia, hyväksyttyä tai valtavirtaa ei kuitenkaan ole olemassa ilman marginaalia.

Marginaalisuus ja marginaaleihin liittyvät kysymykset ovat sosiaalityön ydintä ja aina ajankohtaisia tutkimusaiheita. Sosiaalityö yhteiskunnan marginaaleissa valottaa moniulotteisesti konstruktionistista tutkimusotetta soveltaen sosiaalityön ja marginalisaation välisiä kytkentöjä.

Teoksessa tuotetaan eri näkökulmista uutta tietoa marginalisaatiosta painotuksen ollessa aikuisten parissa tehtävässä sosiaalityössä, sen käytännöissä ja kohderyhmissä. Lisäksi teoksessa tarkastellaan ajankohtaisia marginalisaatioon liittyviä yhteiskunnallisia ilmiöitä ja niiden seurauksia.

Kirja kutsuu kriittiseen itsereflektioon erityisesti käytettyjen käsitteiden ja kategorioiden sekä niihin kytkeytyvän vallankäytön suhteen. Teos soveltuu erityisesti sosiaalityön ja muiden yhteiskuntatieteiden tutkijoiden ja opiskelijoiden sekä sosiaalialan ammattilaisten käyttöön.
Format:
E-book
Strony e-booka:
274
Kategorie:
Język:
Fiński
Data wydania:
14.10.2022
Wydawca e-booka:
Vastapaino
Numer ISBN e-book:
9789523970670