Autobiografia Marii Curie Skłodowskiej powstała dzięki namowom amerykańskiej dziennikarki i działaczki W.B. Meloney. Książka ta, miała na celu przybliżyć Amerykanom sylwetkę wielkiej uczonej a środki z jej sprzedaży, zasilić konto zbiórki funduszy na pozyskanie gramu radu. Sama zbiórka zainicjowana była przez Skłodowską a pozyskany tą drogą rad miał wzbogacić pierwszą w Polsce klinikę Radiologiczną. Autobiografia Marii Curie Skłodowskiej została wydana po angielsku w Nowym Jorku w 1923 r. Autorka pozwoliła upublicznić swą autobiografię po polsku dopiero po swej śmierci. Książka zawiera piękne i cenne myśli, dotyczące istotnych wartości moralnych, społecznych i naukowych. Odzwierciadla życie Marii i Piotra Curie, niepospolitej pary wybitnych uczonych, którym świat zawdzięcza jedno z największych odkryć XX wieku.
Pokaż więcej