Marxism och humanism- Per Meurling

131 Strony
bookCoverFor

Opis

Ombedd av sina läsare att samla ihop sina artiklar till ett gemensamt verk, följs här ett antal marxistiska skrifter åt. En av dem diskuterar likheter och skillnader mellan Marx och Engels. En annan strävar efter att förklara författarens syn på humanism. En tredje artikel nämner det svenska kulturlivets dåvarande humanister, exempelvis Fredrik Böök och Olle Holmberg. En bok att läsa för den som intresserar sig för Meurlings provokativa och intelligenta tankar.

Per Meurling (1906-1984) var en mycket aktiv skönlitterär författare och en marxistisk litteraturskribent. Han skrev bland annat för Social-Demokraten, Clarté och var kulturredaktör på Ny Dag. Meurling skrev också pornografi för Hsons tidskrifter.
Format:
E-book
Strony e-booka:
131
Język:
Szwedzki
Data wydania:
12.10.2018
Wydawca e-booka:
Saga Egmont
Numer ISBN e-book:
9788726014457