Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego- Adam Mickiewicz

45 Strony
bookCoverFor

Opis

Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego to utwór poetycki, broszura publicystyczna o charakterze politycznym napisana przez Adama Mickiewicza i wydana w grudniu 1832 roku w Paryżu. Utwór powstał w najbardziej płodnym literacko okresie życia Mickiewicza, krótko po upadku powstania listopadowego, tuż po napisaniu Dziadów części III, a bezpośrednio przed powstaniem Pana Tadeusza.
Format:
E-book
Strony e-booka:
45
Język:
Polski
Data wydania:
3.09.2018
Wydawca e-booka:
Avia Artis
Numer ISBN e-book:
9788365922281

© Avia Artis (e-book)