Kriminalprevention i dag och i morgon- – Diverse

21 Strony
bookCoverFor

Opis

Förebyggande insatser mot och bekämpning av kriminalitet är två mycket viktiga uppgifter i ett välutvecklat samhälle och som måste prioriteras högt i kriminalpolitiken.

När vi i i det danska samhället bekämpar kriminalitet, följer vi dels de internationella principer om mänskliga rättigheter, som tillförsäkrar den misstänkte och dömde ett rimligt och rättvist rättsskydd, dels är våra lagar så inrättade, att de verkar motiverande och avskräckande på personer, som annars skulle vara disponerade att kunna begå brott.

Denna artikel skall inte beskriva de många initiativ som tas för att bekämpa kriminaliteten när den väl har inträffat – exempelvis genom att förändra reaktionsmönstret eller föreslå initiativ inom straff och kriminalvårdslagstiftningen. Artikeln försöker däremot beskriva de olika brottsförebyggande åtgärder som kan vidtas redan innan kriminaliteten är ett faktum.

I Nordisk kriminalkrönika berättar poliser själva om sina mest uppmärksammade, omskakande, och svåra fall.

Nordisk Kriminalkrönika är ett historiskt verk. Berättelserna och samlingarna är uttryck för den samtid som de skrevs i, och kan i enstaka fall ha föråldrat eller kontroversiellt innehåll. Eventuellt stötande material är inte uttryck för förlagets hållning.
Format:
E-book
Strony e-booka:
21
Język:
Szwedzki
Data wydania:
26.11.2018
Wydawca e-booka:
Saga Egmont
Numer ISBN e-book:
9788726017670