En dold gud. Om religion, vetenskap och att söka..

- Stefan Einhorn

183 Strony
bookCoverFor

Opis

Har en tro på Gud blivit en omöjlig paradox idag när vetenskapen löst gåtor som tidigare bara kunnat förklaras med hänvisning till det gudomliga? Eller är existensen av en dold Gud verklig och förenlig med vårt förnuft? Och hur ska vi i så fall förstå och nå fram till detta gudsbegrepp?Einhorn berättar om hur tanken på en dold och obeskrivlig Gud framträder i olika religioner och vilka egenskaper som tillskrivs denna Gud i vårt medvetandes inre. Han beskriver mötet mellan denna gudsbild och den moderna fysiken, biologin och psykologin. Kanske finns det en dold Gud som är förenlig med alla dessa olika tankesystem.

Stefan Einhorn är läkare och cancerforskare vid Karolinska Institutet.

Format:

E-book

Strony e-booka:

183

Język:

Szwedzki

Data wydania:

16.07.2012

Wydawca e-booka:

Bokförlaget Forum

Numer ISBN e-book:

9789137138763