Dom wszystkich snów
  
Udostępnij książkę    
Rodzimy się w nim i w nim zamykamy oczy. W jego długich, wąskich korytarzach i pustych pokojach rozgrywa się to, czego doświadczamy między jedną a drugą nicością. W nim prowadzimy walkę i w nim zostajemy pokonani. Stawiamy pytania lub poszukujemy odpowiedzi. Kto go wzniósł? Kto nas do niego sprowadził? Jest ogromy, być może większy niż świat, a my, z góry skazani na błądzenie, nigdy nie poznamy jego planów.
Dom wszystkich snów. Książka-labirynt, książka-zagadka. Woj­ciech Gunia – urodził się w 1983 r. w Nowym Sączu. Ukończył wydziału polo­ni­styki na UJ. Zadebiu­to­wał opo­wia­da­niem ”Wojna” w anto­lo­gii ”Po dru­giej stro­nie — weird fic­tion po pol­sku”. Publi­ko­wał także w maga­zy­nie ”Trans/wizje”. Jest autorem bloga ”Labi­rynt z liści”, który porusza tema­tykę melan­cho­lii, filo­zo­fii oraz psychologii.
Pokaż więcej