Compassionfokuserad terapi

- Christina Andersson, Sofia Viotti

207 Strony
bookCoverFor

Opis

Detta är den första svenska boken om compassionfokuserad terapi, CFT. Compassion handlar om att kunna bemöta sig själv och andra med värme, omsorg och förståelse, speciellt vid svårigheter i livet. Forskning har visat att övning i compassion aktiverar system i hjärnan som minskar stress och ökar upplevelsen av att känna sig lugn och trygg. Hur denna förmåga kan övas upp utgör kärnan i CFT.
Behandlingsformen har sina rötter i kognitiv beteendeterapi och integrerar forskning och metoder från bland annat neurovetenskap, evolutionsteori, affektteori, anknytningsteori och den buddhistiska traditionen. Författarna beskriver ingående vad compassion är, hur denna förmåga utvecklas och påverkar oss i relationen till andra och oss själva, samt vad brister i förmågan till compassion kan bero på och leda till. Läsaren får en gedigen teoretisk bakgrund till terapimetoden och konkret vägledning i hur den utövas.
Boken riktar sig till dig som vill lära dig att arbeta compassionfokuserat med dina klienter.

Format:

E-book

Strony e-booka:

207

Język:

Szwedzki

Data wydania:

2.04.2014

Wydawca e-booka:

Natur & Kultur

Numer ISBN e-book:

9789127139817